Testler

Sektör çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan bu çalışmalar,  akaryakıt tank ve hatlarına uygulanmaktadır .

Akaryakıt tank ve hatlarında kaçak olup olmadığını ve sızdırmazlığını tespit için bu çalışmalar yürütülmektedir . Uygulama iki faklı şeklide  vakumlu ve basınçlı olarak yapılmaktadır . Basınçlı sistem test yapılacak bölümün tüm çıkışları kapatılarak manometre bağlanılarak belirlenen sürede  basınç altında tutularak sızdırmazlık tespiti yapılmaktadır . Test süreci sonucunda meydana gelen düşmeler yetkililerle paylaşılarak değişim ve tadilat sürecine girilmekte ve bunun sonucunda tank veya hatlardan olabilecek kaçak ve sızıntılar engellenmektedir .

Vakum çalışması  test yapılacak bölümün tüm çıkışları kapatılıp ölçüm yapılacak yere vakum bağlanıp çalıştırılması suretiyle belli sürede ters basınca tabi tutulmaktadır . Bu test sonucunda çıkan sonuçlara göre sistemin arızalı yada sağlam olduğuna karar verilmektedir .

Bu her iki test yöntemiyle kesin sonuçlara ulaşılabilmekte ve dijital manometre ile ölçümler yapılmaktır .

Sektörde yeni uygulama olarak AKUSTİK  yöntemle ilgili laboratuar çalışmaları tamamlanmış sistem uygulamaya geçirilmiştir . Bu sistem yardımı ile  noktasal olarak delinmeni veya yırtılmanın nerde olduğu belirlenmektedir .